Campaña de sensibilización sobre el problema del plástico.Plastikoaren arazoari buruzko sentsibilizazio-kanpaina

Campaña de sensibilización sobre el problema del plástico / Instalación artística

Como sabéis, desde nuestro centro Hermanas Úriz Pi hemos iniciado una Campaña de sensibilización sobre el problema del plástico que afecta a los animales marinos y a la salud de las personas. Hemos querido unir el eje de centro de este curso escolar 22/23 “Encuentra tu Arte” y la Agenda 2030, trabajando concretamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 (ODS 14: Vida submarina). 

Hemos creado una instalación artística en la entrada de la escuela inspirada en la obra “ballena muerta” realizada por  Dentsu Jayme Syfy (creada para Greenpeace Filipinas) que representa una ballena muerta por ingestión de plástico y que pretende aumentar la conciencia del peligro que corren las ballenas por la contaminación del plástico concienciar sobre las consecuencias del aumento masivo del consumo de plástico y sus diferentes problemáticas.

 

Instalación artística de Dentsu Jayme Syfy

El objetivo no es sólo “de sensibilización”, sino que lo que pretendemos es que esta campaña sea algo “muy contagioso” que nos lleve a todos y a todas a…¡ACTUAR!

Diario de una campaña:

1.- Loren y Aitana, alumnas de 6ºE, diseñan y crean un powerpoint que da inicio a la campaña. Primero lo presentan a su clase, y como a sus compañeros y compañeras les parece un “proyectazo” deciden invitar a todo el claustro de profesores y profesoras a una presentación, para que lo lleven a sus clases y poder trabajarlo en toda la escuela.

2.- Se construye la “ballena muerta” entre un grupo de docentes y se instala en la entrada de la escuela. Alumnos y alumnas de Infantil colaboran en la decoración. 

3.- Todas las clases participan trayendo envases de plástico (de vez en cuando hay que vaciar la ballena… para hacer sitio) )Finalmente queda así.

4.- Como el centro Félix Garrido (Sarriguren) nos trajo una campaña de recogida de material escolar, se decide ir a este centro con un grupo de alumnos y alumnas de 6º, en representación de todos, a contarles nuestra campaña sobre el plástico. Tanto el alumnado como el profesorado participante valora como muy positiva esta experiencia de Aprendizaje y Servicio. Desde el centro Félix Garrido nos han felicitado por la iniciativa y quieren que continuemos con la colaboración. 

Os dejamos la reflexión de una de las participantes: 

«He ido con miedo y luego me he sentido como en casa» (Aitana, 6º curso)

Como podéis ver esta campaña no ha hecho más que empezar…  Así que ¡Recuerda!  ¡Esto es una campaña de sensibilización! Desde la escuela la hemos iniciado… ¡Y NO TIENE FIN! ¡CUÉNTALO! ¡DIFUNDE! y ¡ACTÚA!

Por último, agradeceros, desde la Comisión Agenda 2030 de la escuela, vuestra participación y colaboración, especialmente a las alumnas Loren y Aitana por su entusiasmo y su implicación en la difusión de la campaña.

 

Comisión Agenda 2030

 

Muchas gracias a todos y a todas, de nuevo, por vuestra colaboración.

Eskerrik asko.

 

____________________________________________________________________

FUENTE utilizada como inspiración:

https://escuelasdesarrollosostenible.org/wp-content/uploads/2019/11/2-hezkuntza-inklusibo-eraldatzailea.pdf 

 

_______________________EUSKERA__________________________________________

 

Plastikoaren arazoari buruzko sentsibilizazio-kanpaina / Instalazio artistikoa

 

Dakizuenez, gure Hermanas Úriz Pi ikastetxean itsasoko animaliei eta pertsonen osasunari eragiten dien plastikoaren arazoari buruzko sentsibilizazio-kanpaina hasi dugu. 22/23 Aurkitu zure Artea eta 2030 Agenda gehitu dugu, zehazki 14. Garapen Jasangarriaren Helburua landuz (14. GJH: Urpeko Bizitza).

 

Instalazio artistiko bat sortu dugu eskolako sarreran, Dentsu Jayme Syfy-k (Greenpeace Filipinasentzat sortua) egindako balea hila obran oinarrituta. Plastikoa irinsteagatik hildako balea bat irudikatzen du, eta plastikoaren kutsaduragatik baleek duten arriskuaren kontzientzia areagotu nahi du, plastikoaren kontsumoa modu masiboan handitzearen ondorioez eta arazo desberdinez kontzientziatzeko.  

Dentsu Jayme Syfyren instalazio artistikoa

Helburua ez da sentsibilizazioa soilik, kanpaina hau oso kutsakorra izatea nahi dugu baizik, guztiok EKITERA eraman gaitzan!

 

Kanpaina baten egunerokoa:

 

1.- Lorenek eta Aitanak, 6. mailako ikasleek, powerpoint bat diseinatu eta sortu dute kanpainari hasiera emateko. Lehenik eta behin, beren klasera aurkezten dute, eta ikaskideei proiektu oso ona iruditu zaienez, irakasleen klaustro osoari aurkeztea erabaki dute, haien ikasgeletara eraman dezaten eta eskola osoan landu ahal izan dezaten 

 

2.- Balea hila irakasle-talde baten artean eraikitzen da eta eskolako sarreran instalatzen da. Haur Hezkuntzako ikasleek dekorazioan laguntzen dute.

 

3.- Gela guztiek plastikozko ontziak ekartzen dituzte (noizean behin balea hustu behar da tokia egiteko). Azkenean, horrela geratzen da.

 

4.- Félix Garrido zentroak (Sarriguren) eskola-materiala biltzeko kanpaina bat ekarri zigunez, ikastetxe honetara 6. mailako ikasle-talde batekin joatea erabaki da, guztien ordezkari gisa, plastikoari buruzko gure kanpainaren berri ematera. Parte hartzen duten ikasleek eta irakasleek oso positibotzat jotzen dute Ikaskuntza eta Zerbitzuko esperientzia hori. Felix Garridok zoriondu egin gaitu ekimenagatik eta elkarlanarekin jarraitzea nahi dute.

 

Parte-hartzaileetako baten gogoeta uzten dizuegu:

«Beldurrez joan naiz eta gero etxean bezala sentitu naiz» (Aitana, 6. maila)

 

 

Ikus dezakezuenez, kanpaina hau hasi besterik ez da egin. Beraz, gogoratu! Hau sentsibilizazio kanpaina bat da! Eskolatik hasi gara eta EZ DU AMAIERARIK! KONTATU! ZABALDU! ETA EKIN!

 

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkizuegu, eskolako Agenda 2030 Batzordetik, zuen parte-hartzeagatik eta laguntzagatik, batez ere Loren eta Aitana ikasleei, kanpainaren zabalkundean erakutsitako ilusiogatik eta inplikazioagatik.

 

Agenda 2030 Batzordea

 

Eskerrik asko guztioi, berriro ere, zuen laguntzagatik.

____________________________________________________________________

Inspirazio gisa erabilitako ITURRIA:

gaztelania: (20-21 orrialdeak) https://eskolasdesarrollosostenible.org/wp-content/uploads/2019/11/2-hezkuntza-inklusiboa-eraldatzailea.pdf

euskara: (20-21 orrialdeak)

https://eskolasdesarrollosostenible.org/wp-content/uploads/2019/11/2-hezkuntza-inklusibo-eraldatzailea.pdf